Tower Racing Forum Strona Główna Tower Racing Forum


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
TS, Służewiec, polityka i kolejne rządy
Autor Wiadomość
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2015-11-09, 21:56   TS, Służewiec, polityka i kolejne rządy

Okazuje się, że TS od dawna miał chrapkę na teren Służewca.
Szukając jakichś powiązań między jeszcze nie mianowanym Ministrem Rolnictwa, Panem Krzysztofem Jurgielem a Służewcem oto na co trafiłam.
Dość długie, ale polecam do poczytania, bo puzzle układają się w całość.
TS w 2008 roku stwierdził "do 3 razy sztuka", bo 2008 rok było już trzecim podejściem spółki Skarbu Państwa do ukorzenienia się na Służewcu.

Jeszcze w 2001 roku, kiedy Krzysztof Jurgiel był posłem, był współautorem interpelacji w sprawie upadłości spółki Służewiec - Tory Wyścigów Konnych, kierowanej do prezesa Rady Ministrów.

http://orka2.sejm.gov.pl/...59?OpenDocument

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/468AAF23

Jurgiel napisał/a:
Interpelacja nr 5559

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie upadłości spółki Tory Wyścigów Konnych Służewiec

Panie Premierze! ˝Rzeczpospolita˝ z dnia 18 stycznia br. podała informację, zgodnie z którą Zarząd spółki Tory Wyścigów Konnych Służewiec, należącej do Totalizatora Sportowego, zwrócił się do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki. Najcenniejszym składnikiem majątku tej spółki jest, uzyskane od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, prawo 30-letniej dzierżawy warszawskiego hipodromu. Chodzi o 139 ha ziemi blisko centrum Warszawy, w większości niezabudowanej, której przeznaczenie może być zmienione w drodze zmiany umowy dzierżawy. Jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego właściciel torów - Totalizator Sportowy - nie uczynił nic, aby nie dopuścić do upadku spółki dysponującej tak cennym prawem i mającej duże możliwości osiągania zysków, zwłaszcza we współpracy z Totalizatorem Sportowym, dysponującym siecią kilku tysięcy kolektur, które mogłyby rozprowadzać końskie zakłady. Wszak na całym świecie firmy hazardowe przynoszą zyski.

Dlaczego więc Totalizator Sportowy, firma działająca w dużym stopniu w oparciu o mienie państwowe, dopuszcza do upadku spółki, która przynosiła zyski i mogłaby - przy zainwestowaniu w nią odpowiednich środków, które Totalizator Sportowy niewątpliwie posiada - przynosić jeszcze większe zyski? Czy nie zachodzi tu przypadek świadomego dopuszczenia do upadłości w celu umożliwienia realizacji prywatnych interesów kosztem skarbu państwa?

W związku z powyższym zwracamy się do pana premiera z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kto jest właścicielem i posiadaczem terenów, na których funkcjonuje spółka Tory Wyścigów Konnych Służewiec?

2. Na jakiej podstawie spółka ta uzyskała prawo do dysponowania tym terenem?

3. Do kogo należy spółka Tory Wyścigów Konnych Służewiec, na jakiej podstawie i za jaką cenę została nabyta?

4. W jakiej kondycji finansowej znajdowała się ta spółka w momencie jej przejęcia przez Totalizator Sportowy?

5. Czy prawdą jest, że został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Tory Wyścigów Konnych, a jeśli tak, to jakie są przyczyny złożenia tego wniosku i czy zdaniem pana premiera jest on uzasadniony?

6. Jakie działania zamierza rząd podjąć, aby zabezpieczyć interesy skarbu państwa w związku z sytuacją w spółce dzierżawiącej cenne grunty skarbu państwa? W szczególności czy jest możliwe rozwiązanie umowy ich dzierżawy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa?

Posłowie Teresa Liszcz,

Krzysztof Jurgiel,

Andrzej Kozioł

i Tadeusz Pawlus

Warszawa, dnia 18 stycznia 2001 r.


Otrzymał następująca odpowiedź od Pani Minister Skarbu

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/7E388DD2

Odpowiedź na pytanie:
3. Do kogo należy spółka Tory Wyścigów Konnych Służewiec, na jakiej podstawie i za jaką cenę została nabyta?

Właścicielem 100% udziałów spółki STWK Sp. z o.o. jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. W styczniu 2000 r. została podpisana pomiędzy spółką Totalizator Sportowy Sp. z o.o. a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa umowa sprzedaży udziałów spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o., która weszła w życie w marcu 2000 r. po podpisaniu aneksu do ww. umowy. Przedmiotem umowy sprzedaży udziałów było objęcie przez TS Sp. z o.o. w spółce Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. 20 172 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy (100% kapitału STWK Sp. z o.o.) stanowiących łącznie wartość 2 017 200 zł. Łączna cena sprzedaży 20 172 udziałów wynosiła 1 zł. Według umowy Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zobowiązany został do spowodowania, że STWK Sp. z o.o. wykona wszystkie zobowiązania w terminach uzgodnionych z wierzycielami lub sam zaspokoi wierzycieli w sposób z nimi uzgodniony (zobowiązania STWK Sp. z o.o. na koniec 30 listopada 1999 r. wynosiły o. 5,7 mln zł), oraz do spowodowania, że spółka STWK Sp. z o.o. lub wskazany przez nią podmiot zaakceptowany przez AWRSP zrealizuje program inwestycyjny w kwocie 20 mln zł w okresie 2001-2004 r.


" 6. Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby zabezpieczyć interesy skarbu państwa w związku z sytuacją w spółce dzierżawiącej cenne grunty skarbu państwa? W szczególności czy jest możliwe rozwiązanie umowy ich dzierżawy przez AWRSP?

Moim zdaniem fakt podjęcia przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. mógłby przeszkodzić budowie nowego systemu organizacji wyścigów konnych zapoczątkowanej przez ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, która przewiduje powierzenie funkcji kreowania polityki związanej z wyścigami konnymi Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. Mając powyższe na uwadze, jak również uwzględniając, że:

- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jako jednoosobowa spółka skarbu państwa wykonująca monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych ze względu na zmianę sytuacji prawnej nie może w dalszym ciągu wykonywać funkcji właścicielskich w spółce STWK Sp. z o.o. a tym samym realizować zobowiązań wynikających z podpisanych wcześniej z AWRSP umów,

- obecnie spółka STWK Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem wyposażonym w instrumenty niezbędne do organizowania wyścigów konnych,

prezentuję stanowisko, iż w obecnej sytuacji formalnoprawnej niezwłocznie należy podjęć kroki w kierunku umożliwienia spółce STWK Sp. z o.o. kontynuowania działalności w zakresie organizacji wyścigów konnych przynajmniej do końca sezonu wyścigowego 2001 lub do momentu rozpoczęcia działalności przez Polski Klub Wyścigów Konnych.

W związku z powyższym rozważana jest możliwość zawarcia pomiędzy AWRSP i Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. porozumienia, na podstawie którego AWRSP przejęłaby od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 100% udziałów STWK Sp. z o.o., a Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową wypłaciłby AWRSP odszkodowanie w kwocie, która zapewniłaby środki na sfinansowanie działalności prowadzonej przez STWK Sp. z o.o. w trakcie najbliższego sezonu wyścigowego. Po przekazaniu przez AWRSP służewieckich nieruchomości na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych AWRSP zdecydowałaby o dalszych losach spółki STWK Sp. z o.o. (sprzedaż spółki lub jej likwidacja).

Przyjęcie takiego rozwiązania zagwarantowałoby utrzymanie ciągłości sezonu wyścigowego przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka związanego z wystąpieniem okoliczności utrudniających przejęcie oraz realizację przez Polski Klub Wyścigów Konnych powierzonych mu ustawowych zadań.

Odpowiadając na drugie z pytań, informuję pana marszałka, że możliwości rozwiązania przedmiotowej umowy przez AWRSP przewidziane są w § 16 umowy dzierżawy, tj. jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą oraz w przypadku gdy dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem bądź bez zgody wydzierżawiającego odda część nieruchomości do używania innym osobom. W sprawach nieuregulowanych umową, w tym również dotyczących kwestii rozwiązania umowy, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Minister

Aldona Kamela-Sowińska

Warszawa, dnia 13 marca 2001 r."

Czyli TS w 2000 r. był już właścicielem terenów na Służewcu, a "chodził" koło aktu nabycia terenu od 1999 r..
Chciał przez ogłoszenie upadłości, zagospodarować teren zgodnie ze swoją wizją.
Następnie w 2006 roku podpisał umowę dzierżawy na 30 lat z prezesem Budnym (Pan Budny nie był zadowolony z jednego zapisu w tej umowie, wiadomo którego). W efekcie działań, o których pisałam w innym temacie (przeniosę je tu, żeby wszystko mieć w jednym miejscu) w lipcu 2006 roku TS się wycofał z umowy i Andrzej Lepper uratował sezon 2006, który rozpoczął się w.......sierpniu.
Ostateczne wejście TS na teren Służewca nastąpiło w 2008 roku, kiedy to już władza PO ukonstytuowała się na dobre.
I niech mi już NIKT nie mówi, że "PiS chciał rozwalić wyścigi na Służewcu". Proszę zapoznać się z faktami.

A tu Zapis przebiegu posiedzenia komisji
19-06-2013, którą prowadził Krzysztof Jurgiel

http://www.sejm.gov.pl/Se...1257B9B00212D16
 
     
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2015-11-09, 22:56   

Kolejny ciekawy artykuł z 2006 roku dot. losów Służewca znalazłam, o dziwo!, na portalu RadioMaryja.
W tym artykule b. syntetycznie przedstawione są losy Służewca do i po 1993 roku i rolę jaką w postkomunistycznej Polsce, odgrywał Totalizator Sportowy.
Przeczytajcie całość, warto!

http://www.radiomaryja.pl...i/bomba-w-gore/
 
     
Sund
Starszy uczeń


Dołączył: 22 Paź 2015
Posty: 30
Wysłany: 2015-11-11, 20:04   

To ciekawy tekst dla osoby, która chciałaby rozumieć, o co i dziś chodzi?
Kto się tam pęta? Jakaś Iwona Chojnowska, jakiś Tobiasz Solorz? Sama lektura ciekawego tekstu jednak nie wystarczy.
Odkryjcie akcjonariuszy.
 
     
Sund
Starszy uczeń


Dołączył: 22 Paź 2015
Posty: 30
Wysłany: 2015-11-13, 06:39   

POLSKA GALOP S A W LIKWIDACJI (KRS: 0000241903, NIP: 5213418878, REGON: 140070650)

Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-09-22
Poczta: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-697
Ulica: Rzymowskiego 19
Miejscowość: Warszawa

A teraz cytat z "Finiszu":
"W piątek, w siedzibie firmy Damis odbyło się spotkanie osób zainteresowanych objęciem akcji w nowo powstającej spółce Polska-Galop SA, która ma organizować zakłady wzajemne.

Jak poinformowała nas Pani Iwona Chojnowska zainteresowanie ze strony środowiska było bardzo duże i wygląda na to, że złożono deklaracje na większą ilość akcji niż była oferowana. Nie zapadła jeszcze decyzja w jaki sposób akcje będą przydzielane."
 
     
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2015-11-13, 19:22   

Sund, możesz napisać jaśniej?
Nie za bardzo wiem o co chodzi i czy to świeże info czy sprzed lat?
 
     
Sund
Starszy uczeń


Dołączył: 22 Paź 2015
Posty: 30
Wysłany: 2015-11-14, 08:26   

Stare. W cytowanym przez Ciebie tekście pojawiła się zapomniana i upadła Spółka Galop. Chciałem przypomnieć ją i osoby zaangażowane.
 
     
Sund
Starszy uczeń


Dołączył: 22 Paź 2015
Posty: 30
Wysłany: 2015-11-14, 08:54   

To fragment tekstu Dawida Tokarza:

Na organizację pierwszego sezonu PG potrzebuje blisko 10 mln zł (w tym minimum 660 tys. zł na czynsz i 4,8 mln zł na nagrody dla właścicieli koni). Tymczasem założona w 2005 r. spółka na razie dysponuje 600 tys. zł. Okazuje się bowiem, że jej kapitał akcyjny (2,4 mln zł) został opłacony zaledwie w jednej czwartej.

Z akt rejestrowych PG wynika też, że doniesienia medialne, mówiące o niej jako spółce "kilkudziesięciu hodowcy koni, w tym Bogdana Tomaszewskiego, właściciela Damisu, dzierżawiącego Stadion Dziesięciolecia", są niepełne. Większość z blisko 70 właścicieli rzeczywiście stanowią ludzie związani z wyścigami i hodowlą koni, ale pakiet kontrolny należy zaledwie do kilku akcjonariuszy.

Jak się okazuje, właścicielem jednej trzeciej kapitału jest Bogdan Tomaszewski (też prezes spółki Polska Galop), a 14,2 proc. Tobias Solorz, syn właściciela Polsatu i Elektrimu - Zygmunta (Solorz junior jest też szefem rady nadzorczej spółki). To właśnie oni dwaj, wraz z Piotrem Nurowskim (prezes Elektrimu i członek rady nadzorczej Polsatu, ma 3,33 proc.) i Małgorzatą Mozer (prokurent Damisu, ma prawie 1 proc.) kontrolują wydarzenia w PG.

Ciekawe, kto miał pozostałe 49%, czy i ile miała Polska Grupa Inwestycyjna? Kupiec Kozienic?
 
     
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2016-04-13, 20:11   

TS, organizator wyścigów konnych na Służewcu ma nowego prezesa.
Jest nim Pan Łukasz Łazarewicz.

http://www.fakt.pl/biznes...uly,625195.html
 
     
Master Bars
Dżokej


Dołączył: 15 Paź 2015
Posty: 252
Wysłany: 2016-04-14, 15:52   

http://www.totalizator.pl/o-nas/zarzad
 
     
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2016-05-12, 11:43   

Były "złoty" prezes TS :)

http://niezalezna.pl/8029...otego-mercedesa

"Szpil pod sam koniec prezydentury Bronisława Komorowskiego został przez niego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za co? "Za wybitne zasługi dla rozwoju kultury, za popularyzację polskiej sztuki oraz osiągnięcia w działalności publicznej". Wraz z nim to samo odznaczenia dostała od Komorowskiego m.in. Grażyna Kulczyk."

http://niezalezna.pl/8031...d-komorowskiego
 
     
robertf
Starszy uczeń


Dołączył: 16 Paź 2015
Posty: 38
Wysłany: 2016-05-12, 16:05   

Kioto napisał/a:
Były "złoty" prezes TS :)

http://niezalezna.pl/8029...otego-mercedesa


nie wszystko złoto, co się świeci! Jackiewicz jak Kurski uważa, że ciemny lud wszystko kupi i szarego metalika sprzedaje jako złotego.
 
     
Sund
Starszy uczeń


Dołączył: 22 Paź 2015
Posty: 30
Wysłany: 2016-05-12, 22:25   

Czego chciał i żądał, a co mógł dostać, to co innego. Nikt nie mówił o mercedesie ze złota, tylko o złotym. Taki gust szpilowy, jaki poziom. To musiało być żądanie w stylu kiedyś zwanym "na chama jeloł".
 
     
Kioto 
DżokejDołączyła: 15 Paź 2015
Posty: 709
Wysłany: 2018-06-09, 10:27   O Służewcu i ....

No tego jeszcze nie było!
Otwieram WP, a tam na pierwszym planie o Służewcu, ciężkiej pracy przy koniach itd.

https://wiadomosci.wp.pl/dzokej-ze-sluzewca-10-deko-przytyc-nie-moze-kromke-chleba-powacha-i-juz-jest-najedzony-6260223328065665a
 
     
Koniofan 
Dżokej
KoniofanDołączył: 17 Paź 2015
Posty: 1764
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-14, 17:05   

Forbes i reklama Samsunga przy pomocy wyścigów
http://bardziej.forbes.pl...ch-konn,28.html
_________________
Koniofan
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

phpBB by przemo  
Strona wygenerowana w 0,045 sekundy. Zapytań do SQL: 8